Category Archive המלצות

הלן מיצו כותבת על התכנית והחוויה האישית שלה

טוב אז אני הלן מיצו, תלמידת י”ב משדרות.

במסגרת התנדבותי הצטרפתי לעזור לצוות  כחונכת של הנבחרת בפרויקט רוח דרומית.

הפרויקט נותן יד לילדים בגילאי 15-16 להביע את עצמם באמצעות הטכנולוגיה- רדיו, צילום, עריכה,

מנקודת מבט שלי, רוח דרומית היא תוכנית מדהימה שנותנת יד להתבטאות הנוער פה בשדרות.

יש בשדרות נוער כל כך מוכשר השבוי בסטראוטיפ עצם היותם שדרותיים. הדבר הכי נורא שילד יכול

בלוגים, רשתות חברתיות ועוד. לחשוב לעצמו הוא שאינו יכול להצליח רק בגלל משהו שהחברה מכתיבה לו.

מה שעשתה התוכנית זה בעצם לפוצץ את המחשבה הזאת.

היא נתנה לילדים האלה את הכלים ואת התודעה שהם כן יכולים. היא עזרה להם לפרוש כנפיים

לראות מהצד איך שני אנשים עושים את הבלתי יאומן; משיגים מרצים, קורסים מזורזים שהעבירו

מקצוענים, הביאו ציוד, ארגנו ימי כיף והעשרה והביאו אנשים מרחוק בשביל להראות שלהצליח זו

אני אישית שהייתי חלק מהצוות, הייתי יותר קרובה לילדים, הייתי איתם בכל הפעילויות והמפגשים-

לראות את השינוי שלהם ואת שלי בכלל, לראות איך הפרספקטיבה שלהם משתנה, את הידע שלהם

ולפרוח.

שני אנשים שעשו שהכל יהיה אפשרי. זה לא מדהים?

בשבילי זה היה הכל. חוויה עצומה ומעצימה.

עם תוכניות כאלה ללא ספק שנגיע רחוק.

הלן

הלן