מי את רנה הובס ואיך את קשורה לפרויקט “רוח דרומית”? – אוריינות בשנת 2016

מי את רנה הובס ואיך את קשורה לפרויקט “רוח דרומית”? – אוריינות בשנת 2016

פרופ’ רנה הובס
פרופ’ רנה הובס, מבית-הספר לתקשורת ומדיה באוניברסיטת רוד-איילנד, מתמחה בחקר אוריינות המדיה ולימודי תקשורת מרמת בית-הספר היסודי ועד להשכלה הגבוהה. פרופ’ הובס הקימה ומנהלת את המעבדה לחקר הוראת המדיה באוניברסיטה, במטרה לשפר את לימודי אוריינות המדיה.

אוריינות – הגדרה מילונית
אוֹריינות, במשמעותה הבסיסית, היא היכולת לקרוא ולכתוב. האוריינות אינה מתייחסת רק למיומנות הטכנית של הקריאה והכתיבה, אלא ליכולת של האדם להשתמש במיומנויות אלו לצורך העברה וקליטה של מסרים. כלומר, רכישת מיומנות של הבנת הנקרא והבעה בכתב. כמו כן, האוריינות חוצה את ההבחנה המקובלת בין השפה הכתובה לשפה המדוברת. במשמעות רחבה יותר, המושג אוריינות מציין שליטה במגוון יכולות תקשורתיות הנחוצות לצורך תפקוד נאות בחברה.
המושג אוריינות מתפתח ומשתנה בהתאם לטכנולוגיה המשמשת את החברה. ההתפתחות של טכנולוגיות מידע ותקשורת והשפעותיהן על אורח החיים הובילו להרכבה נוספת של המושג אוריינות.
אוריינות טכנולוגית פירושה שליטה בסיסית בטכנולוגיית התקשורת המודרנית. אוריינות דיגיטלית מתייחסת ליכולת השימוש במחשב ובתקשורת נתונים.

אוריינות 2016
פרופ’ הובס טוענת כי היום אנחנו חיים בתרבות שבה הקריאה נעשית בכל אמצעי המדיה השונים: בטלוויזיה ובקולנוע, תצלומים, משחקי וידיאו ומדיה אינטראקטיבית ואתרי אינטרנט מכל הסוגים והמינים. כך שמושג האוריינות גדל ומכיל טקסטים של תקשורת ההמונים, התרבות הפופולרית ומדיה דיגיטלית. אוריינות מדיה, אם כן, היא הגדרה המורחבת של האוריינות שמתייחסת לדרכים הרבות שבהן אנו משתפים משמעויות באמצעות דרכי המדיום הקיימים. עוד אומרת הובס, “לחשיבותה של אוריינות מדיה שלוש סיבות עיקריות: ככל שטבע הקריאה והכתיבה מתרחב, כך אוריינות מדיה הכרחית עבור השתתפות מלאה בעבודה, בפנאי ובאזרחות; אוריינות מדיה מפעילה כישורי חשיבה ביקורתית שחשובים עבור אזרחות. כדי לקבל החלטות נבונות לגבי הצבעה בבחירות, או כדי להחליט מה לרכוש, יש צורך בכישורי חשיבה ביקורתית; אוריינות מדיה מגבירה גם את ההנאה שלנו כצרכני מדיה וכיצרני מדיה”. (העין השביעית, 2015, http://www.the7eye.org.il/160875)

“רוח דרומית” – כך אנחנו מלמדים ו”מנצלים” לטובה את האוריינות חדשה
אוריינות מדיה מגבירה את ההנאה, הביקורת, משמעות העצמי כקוראים וכותבים כאחד. אוריינות מדיה חשובה גם לתחום שמעבר לחינוך, כמו לקהילה, עבודה וכו’, כיוון שכל-כך הרבה ממה שמתרחש בקהילת ידע הוא היכולת לגשת למסרים, לנתח אותם וליצור מסרים.
בחיי היום-יום, מבלי לתת את הדעת על כך חינוך לאוריינות מדיה מתחילה עוד מהבית. אנחנו רואים הורים שחושפים את ילדיהם למחשבי טאבלט ולמכשירי טלפון ניידים, וכמובן לטלוויזיה ולמוזיקה. אנחנו ב”רוח דרומית” מתעלים ומחדדים את כישוריי אוריינות המדיה ע”י נתינת הזדמנות לתלמידים להפיק בלוג אישי, או כשהם יוצרים סרטון וידיאו על אירוע היסטורי, או כשהם נדרשים לכתוב על העיר בה הם חיים מנקודת מבטם. אלה דוגמאות לפעולות אוריינות מדיה שמסייעות ללמוד את המקצוע הנדרש, ויחד עם זאת מפתחות את כישורי החשיבה הביקורתית ולבסוף מובילות את התלמיד להעצמה אישית ולקול קורא במרחב הבית ספרי, בקהילה בה חי ומחוצה לה.

About the author

yael editor