למידה שיתופית ואסוציאטיבית – רוח דרומית

למידה שיתופית ואסוציאטיבית – רוח דרומית

לאחרונה ניתן לשים לב לפריחה ראשונה של חדירת רשת האינטרנט למערכת החינוך הפדגוגית.

פרויקט רוח דרומית שחרט על דגלו למקסם את השימוש ברשת האינטרנט הן במערכת החינוך

הפורמלית והן במערכת החינוך הא-פורמלית, מוביל את השינוי על ידי למידה שיתופית ואסוציאטיבית:

חשיפה רחבה לרשת האינטרנט ולהזדמנויות שברשתות החברתיות

ברשת האינטרנט נגישות לכולם ובה מידע אינסופי, כאשר המשתמש חשוף לתחומים חדשים

ומגוונים. אנחנו מאמינים שעולם הידע של התלמיד יכול ורצוי שיתפתח מעבר לנלמד בשיטתיות

בכיתות בית הספר. המרחב האינטרנטי פותח בפניו אפשרויות רחבות לסקירה והתמקדות בנושאים

הקרובים לליבו והמעניינים אותו.

למידה שיתופית

למידה שיתופית הוא שמו של תהליך בו קבוצה של לומדים מבנה ידע במשותף, על בסיס היכולות

הייחודיות של כל משתתף ועל בסיס קשרי הגומלין בין עמיתי הקבוצה. ללמידה שיתופית שני צדדים,

האחד הוא השיתוף, כלומר השיתופיות והשוויונות בקבוצה, והשני הוא הלומד הבודד החבר בקבוצה

שנשאר אחראי על תהליך הלמידה והתקדמות הקבוצה בהשגת מטרותיה. כל אחד משותפי הקבוצה

הוא רכיב חשוב בתהליך ההתפתחות החברתית, הלימודית, והקוגניטיבית שלו ושל עמיתיו.

ב"רוח דרומית" אנחנו מנהלים את התקשורת הבין-אישית כמו גם את התקשורת הקבוצתית

באמצעי תקשורת טכנולוגיים, ועל כן למידה זו מאפשרת לתלמידים בקבוצת הלמידה גמישות רבה

במקום ובזמן, כמו כן הלמידה השיתופית מאפשרת לכל תלמיד בקבוצת הלמידה להתמקד בהיבט

אחר של הלמידה, המועדף עליו. כשישנו פרויקט כלל/על, המבוצע על ידי כלל חברי קבוצת הלמידה

באופן שוויוני. הלמידה השיתופית בשילוב האינטרנט מאפשרת לנו הסתכלות על יריעה רחבה של

מגוון תחומים רב יותר, עבודה נינוחה יותר, ועומק בנושא הנלמד.

רציונלי מול אסוציאטיבי

שיטות הלימוד המצויות כיום, מתבססות על כלים פדגוגים מוחלטים – קו ישר שמתווה המורה/המחנך

שבו הוא מלמד את נושא הלימוד מתחילתו ועד סופו במסלול אחיד וישר. וכן הלאה והלאה לנושאים

הבאים. לעומת זאת, שיטת לימוד אסוציאטיבית איננה מכתיבה את קו הנושא הנלמד, אלא מאפשרת

לתלמידים לחקור מתוך הנושא המובא לפיתחם את מה שמסקרן אותם, מה הנושא מעורר בהם.

"רוח דרומית" לוקחת את השימוש באינטרנט, ובכלים דיגיטליים בכלל ומאפשר יישום של השיטה

האסוציאטיבית בשילוב השיטה המקובלת וזאת לשיקולו של המדריך/מורה.

הכנסת האינטרנט ולימוד טכנולוגיות דיגיטליות בשילוב אלו יהפכו ב- 180 מעלות את מערכת החינוך

וכן יתרמו ללא ספק למצוינות התלמידים.

About the author

yael editor